Dementie, wat nu?

Sylvia Beekers

Wie ben ik

Mijn naam is Sylvia Beekers. Ik ben 56 jaar, alleenstaand en trotse moeder van twee volwassen zoons. Geboren en getogen in het mooie Brabant. Sinds 2014 woon ik samen met mijn hondje Luz in Valkenswaard.

In 2007 heb ik mijn passie gevolgd om als zelfstandige zorgbehoevende mensen te helpen zoveel mogelijk van het leven te genieten en hen te ondersteunen bij zaken die minder goed gaan.

Door studie en ervaring heb ik mij gespecialiseerd in persoonlijke ondersteuning bij dementie in de thuissituatie. Ook zorg ik voor de samenstelling en aansturing van zorgteams. Ik houd mijn kennis en vaardigheden actueel door voortdurend bijeenkomsten, trainingen en cursussen over dementie te volgen.

Ik ben open, loyaal, geduldig en meedenkend. Soms wat ongedurig als het om zaken gaat die geregeld moeten worden bij instanties.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan dansen, muziek en ik geniet van de natuur en mensen om mij heen.

Ik ontmoet u graag in een vrijblijvend gesprek.

Dementie, wat nu?

Het is heftig te ontdekken dat dementie u, uw partner of familielid heeft getroffen. In deze emotionele periode met onzekerheid over de toekomst is het fijn iemand te hebben die ervaring heeft met dergelijke situaties en kan helpen om de zaken te overzien en te regelen. Ook als er alleen nog maar een vermoeden van dementie is, komt er veel op u af en is het prettig om ondersteuning te krijgen. U staat er niet alleen voor.

Om u, uw partner of familielid zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie te laten wonen wordt de zorg gericht op de behoeften van dat moment, rekening houdend met de zorgbehoeften die gaan komen. Uw zorgwensen staan altijd centraal. Uitgangspunt is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Een persoonlijke klik vind ik erg belangrijk, om die reden plan ik altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Na dit eerste gesprek neem ik telefonisch contact met u op, met de vraag of ik iets voor u kan betekenen.

Wilt u dat ik u, uw partner of familielid ga ondersteunen, dan ga ik verder met u bespreken hoe we de zorg en ondersteuning in kunnen gaan zetten.

Heeft u na het lezen van mijn website een vraag? Bel dan even of stuur een bericht via het contactformulier

Zorgvraag & zorgwens

De zorgvraag is de term die in de regel gebruikt wordt door professionals om helder te krijgen welke zorg noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een budget voor financiële ondersteuning. Hierbij is het minder van belang wat de persoonlijke wensen van u en uw omgeving zijn. Deze zorgwens, uw wensen rondom de zorg voor u, uw partner of familielid worden door mij juist centraal gezet.

Bij het bespreken van uw situatie gaat het om de zorgbehoefte en om uw wensen duidelijk te krijgen. Welke behoeften zijn er en op welke momenten is ondersteuning gewenst? Hoe zou u willen dat de zorg er uit ziet? Wat willen en kunnen familie en andere betrokken graag zelf doen en wat juist niet? En wat zijn de mogelijkheden om die zorg zelf te bieden? Vervolgens geef ik aan hoe ik daarop kan aansluiten met mijn hulp.

Waarom ik de zorgwens belangrijker vind dan de zorgvraag
Door samen te kijken naar uw wensen, behoeften en mogelijkheden, blijft tijd doorbrengen met en (gedeeltelijk) zorgen voor uw partner of familielid prettig en kan het naast uw eigen dagelijkse verplichtingen en behoeften bestaan. Het is al heftig genoeg als u met dementie geconfronteerd wordt.

Door uw zorgwensen en behoeften centraal te stellen wordt uw dagelijkse leven en dat van betrokkenen zo min mogelijk belast.

Wie doet wat?

Dat bepaalt u helemaal zelf!

Na bespreking van uw situatie en zorgwens geef ik aan welke taken en rollen van belang zijn waarbij u zelf bepaalt welke zorg u of andere betrokkenen voor uw rekening wilt nemen.

Een partner, ouder of familielid met dementie kan een flinke belasting zijn voor zijn of haar naasten. De zorg die ik bied is er mede op gericht om u en andere betrokkenen te ontlasten.

Ik bied persoonlijke en flexibele zorg op maat. In eerste instantie ga ik u, uw partner of familielid, persoonlijk ondersteunen. Daarna kan ik, indien nodig, met collega professionals een zorgteam voor u samenstellen. Uiteraard zijn uw wensen daarbij leidend en sluit ik zoveel mogelijk aan op de liefdevolle zorg van u en andere betrokkenen.

Taken en rollen die ik naast de persoonlijke zorg vaak zelf voor mijn rekening neem zijn het onderhouden van contacten met andere hulpverleners, artsen en specialisten, instellingen zoals SVB, zorgverzekering, CIZ, gemeente, maar ook planningen maken, calamiteiten in de gaten houden, etc. Zo heeft u altijd een vaste vertrouwde contactpersoon voor al uw zaken rondom de zorg. Regelmatig evalueer ik de situatie met u, maak nieuwe ontwikkelingen bespreekbaar en zo nodig passen we de afspraken aan. Dit kan vaak snel omdat ik betrokken zal zijn bij de begeleiding en bij kan springen zodra dit nodig is.

Graag neem ik de tijd om tijdens een persoonlijk, vrijblijvend gesprek kennis te maken en uw wensen te bespreken.

Wie betaalt wat?

De kosten zijn uiteraard afhankelijk van uw zorgvraag en zorgwensen en wat u of andere betrokkenen zelf aan zorg op u neemt. Over het algemeen kunt u alle zorg en ondersteuning betalen vanuit een budget van de overheid. U kunt daarbij kiezen uit Zorg in Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB). Bij ZIN wordt de zorg geleverd door een zorginstelling die ook alle administratie rondom de geleverde zorg regelt. Bij een PGB krijgt u een budget van de overheid waarmee u zelf kunt bepalen wie welke zorg aan u levert. Wel moet u dan de administratie zelf regelen. Bij deze administratie kan ik u ondersteunen. Meer uitleg over ZIN & PGB vindt u in de begrippenlijst.

De hoogte van het budget waar u recht op heeft is afhankelijk van de situatie. Er zijn verschillende budgetten. U kunt een WMO, Wlz of Zvw aanvragen. Meer informatie kunt u lezen in de begrippenlijst. Als u beschikt over een PGB- budget evalueer ik regelmatig de situatie met u en zal ik indien nodig een voorstel om aanpassen van uw budget doen bij de verstrekkende instantie.

Een combinatie van de verschillende budgetten is mogelijk, er zijn echter soms ook kosten die niet uit de budgetten betaalt kunnen worden. De budgetten stellen verder ook een maximum aan de tarieven van zorgverleners. Bij alle budgetten betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK

Heeft u recht op financiële ondersteuning en hoe gaat dat in zijn werk? Welke wettelijke rechten en plichten komen daarbij kijken?

De verschillende mogelijkheden en tarieven bespreek ik graag met u.

Meer informatie over de verschillende budgetten vindt u op begrippenlijst en onder andere op de website van het SVB.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Bel mij dan even, ik licht het graag toe.

Begrippenlijst

Dementie
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, fronto-temporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Al deze aandoeningen zorgen voor een geleidelijk, helaas onomkeerbare achteruitgang van het functioneren van de hersenen. Uw huisarts of geriater kan u over uw specifieke situatie informeren. Mocht u meer informatie willen kunt u deze onder andere vinden op de website van Alzheimer Nederland of dementie.nlHet verloop van dementie is bij iedereen anders al zijn er vaak gelijkende kenmerken. De symptomen van dementie zijn divers en onder andere afhankelijk van de onderliggende aandoening, huidige omstandigheden, temperament en verleden. Dat maakt dat maatwerk voor zorg en ondersteuning wenselijk is.

Zorg in natura – ZIN
U krijgt zorg vanuit een zorginstelling naar uw keuze (mits zij plaatst hebben).
Nadeel
De zorginstelling bepaald wie er zorg komt verlenen. Zij proberen zoveel mogelijk uw wensen qua tijdstip van zorg in acht te houden. Hulpverleners zijn soms gebonden aan welke werkzaamheden ze wel en niet mogen verrichten.
Voordeel
Een zorginstelling kan soms meer continuïteit bieden doordat zij meerdere werknemers in (kunnen) zetten. Nadeel hiervan is wel vaak minder vaste hupverleners.

Persoonsgebonden Budget – PGB
U kiest zelf hulpverleners en regelt met hen alle afspraken en planning. Deze sturen u een factuur die u kunt doorsturen naar SVB om te laten uitbetalen.
Nadeel
U moet soms meer zelf regelen. Het kan iets lastiger zijn om te zorgen voor continuïteit. Door een aantal hulpverleners in een team samen te laten werken is dit wel goed te regelen.
Voordeel
U bepaalt helemaal zelf wie u inhuurt. Door de kleinschaligheid hiervan geeft dit vaak meer vaste & vertrouwde hulpverleners om u heen. Deze zijn vaak ook flexibeler qua tijden en werkzaamheden.

Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo
Dit budget vraagt u aan voor bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding. Deze heeft meestal een korte looptijd en is juist geschikt voor kortdurende zorg. Bijvoorbeeld als er even hulp nodig is na een zware operatie. De indicatie voor een Wmo budget vraagt u aan bij uw gemeente. Zij voeren het onderzoek naar mogelijkheden en hoogte van dit budget uit. Meer informatie over Wmo vindt u onder andere op rijksoverheid.nl. Verder kunt u bij uw eigen gemeente meer informatie krijgen over hoe zij met Wmo omgaan. Dit budget wordt door uw gemeente verstrekt.

Wet langdurige zorg – Wlz
Dit budget is meer geschikt voor langdurige intensieve zorg. Vaak wordt bij dementie voor dit budget gekozen zodat voor langere termijn alles geregeld is. De aanvraag voor een Wlz kunt u doen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, zie voor meer informatie ciz.nl). Zij verzorgen het onderzoek naar de mogelijkheden en de hoogte van het Wlz-budget en stellen de indicatie. Het budget wordt verstrekt door het zorgkantoor van uw regio. Onder welk zorgkantoor u valt kunt u hier opzoeken. Meer informatie over Wlz vindt u onder andere op rijksoverheid.nl.

Zorgkantoor
Uw budget voor Wlz komt van het zorgkantoor. Niet te verwarren met uw zorgverzekering, dat staat daar los van. Welk zorgkantoor val ik onder? Dit is afhankelijk van uw woonplaats. Met uw postcode kunt u op zn.nl het zorgkantoor vinden waar u onder valt.

Sociale verzekeringsbank (SVB)
Uw PGB wordt hier beheerd en uw hulpverleners worden door SVB vanuit uw budget betaald. Ook kunnen zij de salarisadministratie voor u doen als u hulpverleners in vaste dienst zou nemen. Meer informatie over SVB vindt u op svb.nl.

Zorginstelling en wachtlijst
Mocht uw voorkeur uitgaan van plaatsing in een zorginstelling, dan krijgt u vaak te maken met een wachtlijst. Voor de periode die u moet wachten kunt ook een budget aanvragen om (intensieve) zorg thuis tot de opname te kunnen regelen.

Zorgverzekeringswet – Zvw
Dit budget wordt vooral ingezet bij thuiszorg door verpleging en verzorging aan huis, gegeven door een thuiszorginstelling. Een combinatie met Wmo of Wlz is hierbij ook een optie. Onder ander wijkverpleging valt onder deze verstrekker. Deze komt vanuit uw eigen zorgverzekering. De aanvraag voor Zvw budget doet u bij uw eigen zorgverzekeraar, deze zal in de meeste gevallen iemand van de thuiszorginstelling van uw keuze aanwijzen om de indicatie te stellen. Het budget wordt verstrekt door uw zorgverzekeraar. Voor alle budgetten geld een eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden en uw eigen bijdrage berekenen. Meer informatie over alle budgetten vindt u onder andere op de website van de rijksoverheid en SVB.

Contact

  • +31 (0)6 46332060
  • info@dementie-watnu.nl
  • De Kreijenbeek 251 | 5553BG Valkenswaard
  • LinkedIn
  • sylvia.beekers

Ik probeer binnen 24 uur op uw mail te reageren

Sluit Menu